INFORMATIE

 

Organisatie

Trainingen

  • Talentendagen
  • Lidmaatschap & Contributie
  • (Vakantie)trainingen & Tijden
  • Medische begeleiding

Wedstrijden

 

Overige zaken

  • Turnkleding
  • Sportlocatie

Jong Talent

Voor jong talenten

Turnsters vanaf 5 jaar kunnen bij TurnGroep Noord terecht. Turnen is een sport waar je het beste op jonge leeftijd mee kunt beginnen, zodat je kennis kunt maken met de grondvormen van bewegen. We organiseren regelmatig talentdagen voor aanstormend turntalent. De data van de Jong Talentdagen worden gepubliceerd op de site en in de media.

Tijdens deze proeftraining zullen alle 4 de toestellen (sprong, brug, balk en vloer) aan bod komen. Het belangrijkste is dat het meisje plezier heeft in turnen. Daarnaast zullen aan de hand van een aantal testen gericht op lenigheid, kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en coördinatie ook bekeken worden of het meisje in aanmerking komt om na deze training nog een aantal proeftrainingen te doen bij TGN.

Na de proeftrainingen wordt er geëvalueerd met de ouders en de proefturnster. In overleg met de trainsters wordt besloten of het meisje lid wil en kan worden van TurnGroep Noord. Vanzelfsprekend wordt hier rekening gehouden met de leeftijd en ontwikkeling van het meisje.

Tot het moment dat ze aan wedstrijden mee mogen doen (het jaar dat ze 10 jaar worden), zitten ze in de Jong Talentgroep. Het aantal trainingsuren per week is vastgelegd en gaat in overleg met de trainsters en ouders.

Dus staat jouw dochter ook de hele dag op de kop, kan ze hard rennen en wil ze graag nieuwe dingen leren? Geef haar dan snel op door te mailen naar secretaris@turngroepnoord.nl

Proefdraaien

Voor wedstrijdturnsters

Uiteraard is elke wedstrijdturnster uitkomend in de 1e,2e en 3e divisie welkom om bij ons gratis 3x te komen proefdraaien. Hierna wordt met de ouders en de turnster geëvalueerd en gekeken of de turnster lid kan en wil worden. 

TurnGroep Noord heeft op dit moment beperkte mogelijkheid om turnsters die uitkomen in de 1e, 2e en 3e divisie van andere verenigingen om extra trainingsuren af te nemen bij TurnGroep Noord. Voor meer informatie mail naar secretaris@turngroepnoord.nl

Turnsters uit de 1e, 2e en 3e divisie die voor TurnGroep Noord willen uitkomen op de wedstrijden en ook blijven trainen bij een andere vereniging moeten minimaal 2x per week komen trainen. 

Lidmaatschap

Gratis proeftrainingen

Turnsters vanaf 5 jaar kunnen bij TurnGroep Noord terecht. Kandidaat-leden mogen 3x gratis meetrainen. Bij deze eerste trainingen zal alvast gekeken worden naar de fysieke, maar ook mentale eigenschappen van de turnster. Vanzelfsprekend wordt hier rekening gehouden met de leeftijd en ontwikkeling van het meisje.

Na de proeftrainingen zal de trainster een inschatting maken of de turnster potentie heeft. Indien dit het geval is zal er met de ouders overlegd worden of de turnster lid wil worden.  

Inschrijven

Na de 3 proeflessen wordt het aanmeldingsformulier uitgereikt of via de mail toegestuurd. Deze kan ingeleverd worden bij de trainers of gemaild worden naar secretaris@turngroepnoord.nl

Contributie

De contributie voor 2023-2024  is vastgesteld tijdens de ALV  van 4 juli 2023. De contributie wordt berekend aan de hand van het aantal uren dat een turnster traint per week en wordt 12 keer per jaar geïnd via een automatische incasso. De contributie is inclusief de KNGU contributie en de vakantietrainingen die in elke schoolvakantie georganiseerd worden, maar exclusief de wedstrijdgelden, wedstrijdpaspoort, wedstrijdturnpakje en andere turnbenodigheden zoals trainingspakjes en lusjes.

De minimale afname van trainingsuren is voor de Jong Talenten 2 uur per week en vanaf Instap 3 uur per week. 

Hieronder vind je het overzicht van de opbouw van de contributie:                                                   

Aantal trainingsuren

 Contributie               per 1-9-’23

Basis € 27,00
elk volgend uur € 10,30
per week per maand
1 € 27,00
2 € 37,30
2,5 € 42,45
3 € 47,60
4 € 57,90
4,5 € 63,05
5 € 68,20
5,5 € 73,35
6 € 78,50
6,5 € 83,65
7 € 88,80
7,5 € 93,15
8 € 99,10
8,5 € 104,25
9 € 109,40
10 € 119,70
11 € 130,00
11,5 € 135,15

 

Opzeggen

Het lidmaatschap wordt normaliter aangegaan voor de duur van een seizoen welke loopt van 1 juli t/m 30 juni. Er bestaat de mogelijkheid om tussentijds op te zeggen per 1 januari. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur, die vóór 1 juni of vóór 1 december in het bezit moet zijn van het bestuur. Bij een opzegging zijn reeds aangegane kosten/verplichtingen voor rekening van het lid. Hierbij valt te denken aan; inschrijfgelden wedstrijden, contributie KNGU of aanschaf turnbenodigdheden. Bij langdurige blessures of verhuizing naar een andere regio kan hiervan afgeweken worden. Bij deze en alle andere redenen beslist het bestuur.

Sponsoring

Word Sponsor

Gelooft u als bedrijf ook in onze kracht en wilt u samen met ons groeien? Word sponsor en wij zorgen voor een creatieve boost in uw naamsbekendheid.

Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvend gesprek, neem dan contact op met de commissie PR & commerciële zaken via secretaris@turngroepnoord.nl 

Sponsorkliks

Iedereen kan TurnGroep Noord gratis sponsoren door online te bestellen bij honderden webshops via SponsorKliks! Voor elke bestelling via SponsorKliks ontvangt TurnGroep Noord een commissie. En u betaalt niets meer! Belangrijk om te weten: TurnGroep Noord kan alleen zien dat er aankopen gedaan zijn bij een webshop, voor hoeveel en welke commissie er gegeven wordt, maar niet door wie en wat!

                                                                                

Er kan op 2 manieren besteld worden via SponsorKliks:

1. via de link rechtsboven op onze site. U komt gelijk op het overzicht met alle deelnemende webwinkels.

2. via de website van SponsorKliks: https://www.sponsorkliks.com  Typ de naam in van TurnGroep Noord.

U komt nu op een overzicht van alle webwinkels waar een bestelling kunt plaatsen om een commissie te verdienen voor TurnGroep Noord.

Daarna kan er geklikt worden op de webwinkel waar u een bestelling wilt plaatsen. U wordt nu doorgestuurd naar de normale website van deze webwinkel, maar dan met een SponsorKliks code. De bestelling kan zoals u gewend bent op deze website en sponsor op deze manier gratis TurnGroep Noord! 

Sponsorplan

TurnGroep Noord is het waard om de naam van uw bedrijf aan te verbinden! Lees ons Sponsorplan TGN.

Vrienden van TGN

Word Vriend

Draag je TurnGroep Noord een warm hart toe? Word dan Vriend!

De Vrienden van TurnGroep Noord is een club met enthousiaste leden, die allen €50,- per jaar storten om extra projecten binnen de vereniging te kunnen bekostigen waar anders geen geld voor is. Als je een idee hebt voor een goede besteding van het geld kun je dit inbrengen bij secretaris@turngroepnoord.nl. Het bestuur bekijkt alle suggesties en beslist uiteindelijk wat de beste bestemming voor het geld is.

Alle Vrienden krijgen een vermelding op de website.

Wil je ook meedoen? Neem dan contact op met de commissie PR & commerciële zaken via secretaris@turngroepnoord.nl

Trainingen

Trainingstijden

Zie de hoofdpagina voor de actuele trainingstijden.

Extra Trainingsuren

TurnGroep Noord heeft op dit moment beperkte mogelijkheden om turnsters die uitkomen in de 1e, 2e en 3e divisie van de KNGU, van andere verenigingen om extra trainingsuren af te nemen bij TurnGroep Noord. Vraag naar de mogelijkheden via secretaris@turngroepnoord.nl.

Turnsters uit de 1e, 2e en 3e divisie die voor TurnGroep Noord willen uitkomen op de wedstrijden en ook blijven trainen bij een andere vereniging moeten minimaal 2x per week komen trainen.

Vakantietrainingen

Naast de reguliere trainingen worden ook tijdens schoolvakanties trainingen aangeboden. De sportlocatie en tijden kunnen wijzigen. Ouders worden tijdig hierover geinformeerd.

Medische Begeleiding

Ziektes

Als een turnster ziek is kunnen de ouders dit melden via mail of app bij de trainster of bij het secretariaat. De training mag in overleg met de trainster worden ingehaald.

Blessures

In geval van blessures wordt de mogelijkhied geboden om de turnster onder behandeling te komen bij onze kinderfysiotherapeut Vaes. Indien nodig zal er een herstelprogramma worden aangeboden.

Meldpunt Intimidatie

Veilig Sportklimaat

Het bestuur en trainers van TurnGroep Noord onderschrijven het programma “Naar een veiliger sportklimaat” van de nationale sportbonden en NOC*NSF, dat sportief gedrag stimuleert, ongewenst gedrag aanpakt en kennis en vaardigheden vergroot. Het welzijn, positief coaching en het plezier in de sport van het kind staan hierin centraal. De leden moeten zich te allen tijde veilig voelen in de trainingen en tijdens de wedstrijden. De trainers onthouden zich van elke vorm van intimidatie, zoals machts- en/of seksueel misbruik en zullen te allen tijden de turnsters met respect benaderen en beschermen. 

Echter willen we onze leden wel wijzen op het volgende:

Iedereen die sport kan te maken krijgen met vormen van (seksuele) intimidatie. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Op die momenten kan het prettig zijn om even met iemand van buitenaf te kunnen praten. Bij het NOC*NSF kun je terecht met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen.

Vertrouwenspersonen NOC*NSF

Via het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF kun je het telefoonnummer van een vertrouwenspersoon/adviseur bij jou in de buurt opvragen. Hier kun je ook je verhaal kwijt als slachtoffer/ beschuldigde en ontvang je advies en ondersteuning. Het vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF is op 4 manieren te bereiken:

Telefonische hulplijn: 0900-2025590 (gratis). Ze zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00-20.00 uur

E-mail: Stuur een mail naar vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl      

Via WhatsApp: Stuur een bericht naar dit speciale nummer, alléén voor WhatsApp, 06 53646928.

Of via websysteemwww.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport

Daarnaast kun je ook terecht bij de KNGU. Henriёt van der Weg is werkzaam bij de KNGU als vertrouwenspersoon. Zij kan je adviseren, ondersteunen en doorverwijzen. Henriёt van der Weg is telefonisch bereikbaar via 055 505 8735 op maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag     

Voor vragen over het beleid tegen (seksuele) intimidatie in de sport kun je contact opnemen met: NOC*NSF Postbus 302 6800 AH Arnhem Tel.: 026-483 4742. 

Regels & Richtlijnen

Statuten

Lees hier onze Statuten TGN

Huishoudelijk Reglement
Privacybeleid

Lees hier ons Privacybeleid TGN

Beleidsplan

Lees hier ons Beleidsplan TGN

Sportlocatie

Sporthal De Kamp
Oosterkampen 1
9481 AK Vries
0592 541837

Organisatie

Bestuur

Voorzitter
Marije Davids

Penningmeester
Hilbrant Venekamp

Secretaris
Judith Knollema
secretaris@turngroepnoord.nl

Algemeen Bestuursleden
Mareike Bron en  Arjen Bos

Activiteiten Commissie
Andre Plijter en Jantina Niemeijer

Technische Zaken
Gea Reitsema en Mary Vaes

 

Commissies

Sponsorcommissie
Luit Knollema, Arjen Bos en Hilbrant Venekamp

Continuïteitcommissie
Rutger Kussendrager en Inger Bocca

Website en Sociale Media
Mathieu Richelle

wij zoeken turntalenten

Dé vereniging voor damesturnen in Noord-Nederland. Wij leiden talentvolle turnsters op die het superleuk vinden om steeds iets nieuws te leren.

Wil jouw dochter ook beter worden in turnen?

  

Meld je dochter aan voor Jong Talentendag of proefdraaien!

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=4423&cn=nl&ln=nl