Wedstrijden  

Komende wedstrijd:

Zaterdag 23 maart

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

AGENDA 2023/2024

Wedstrijden

Datum

Locatie

Vereniging

A+B+C + D 1/2 FINALE

Zaterdag 16 maart     Zondag 17 maart

Tilburg

E teams + MB 4

Zaterdag 23 maart

2e Exloërmond

A+B+C + D 1/2 FINALE

Zaterdag 23 maart     Zondag 24 maart

Purmerend

A+B+C + D 1/2 FINALE

Zaterdag 6 april         Zondag 7 april

Vianen

E teams + MB 4

Zaterdag 13 april

Beilen

Bondsfinale Teams

Zaterdag 13 april

Waalwijk

A+B+C 1/2 FINALE

Zondag 14 april

Waalwijk

Bondsfinale meerkamp

Zaterdag 20 april

Den Haag

Bondsfinale TF

Zondag 21 april

Den Haag

Zaterdag 25 mei

Hoogeveen

Zaterdag 15 juni

Vries

Alle informatie over regionale en landelijke wedstrijdplanning, locaties en uitslagen kun je vinden op de site van de KNGU via deze link

Wedstrijdsysteem

Als je dochter net komt turnen bij TurnGroep Noord kan deze wedstrijdsport best verwarrend zijn. En dat is ook niet verwonderlijk gezien de hoeveelheid eisen en regels die daaraan verbonden zijn. Hieronder leggen we het je beknopt uit.

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

Zodra je dochter lid is van TurnGroep Noord zal ze direct te maken hebben met de KNGU. De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) is één van de grootste sportbond in Nederland met ruim 900 clubs, 300.000 leden, 8.000 trainers en vrijwilligers. Zij zet zich jarenlang in voor de gymsport, waaronder turnen.  

Dit is wat de KNGU zoal doet :

 • Opstellen van reglementen voor turnwedstrijden die vastgelegd zijn in het Nationale Turn Systeem (NTS). Dit turnsysteem bestaat uit de oefenstof en elementen die turnsters uitvoeren op regionale en landelijke wedstrijden. De divisies, leeftijdscategorieën en voorgeschreven/keuze oefenstof waar we hierna verder op ingaan zijn opgestelde richtlijnen in het NTS.
 • Voorzien van maatregelen wat bepaald wordt door de wetgeving waaronder Veilig Sportklimaat (Meldpunt Intimidatie)
 • Organiseren van landelijke demonstraties (oa turngala’s) of (regionale) open dagen bij de aangesloten turnscholen ter promotie van de wedstrijdport turnen.
 • Aanbieden van opleidingen voor coaches, train(st)ers, hulptrain(st)ers en juryleden.
 • Alle leden zijn aanvullend verzekerd bij de beoefening van turnen voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.
Nationale & Regionale Wedstrijden

Turnwedstrijden worden zowel op nationaal als regionaal niveau gegeven. Op nationaal of landelijk niveau is dit onderverdeeld in districten, namelijk:

 • District Noord
 • District Mid-west
 • District Oost
 • District Zuid-Holland
 • District Zuid

TurnGroep Noord valt onder District Noord met de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Nationaal

Wedstrijden op nationaal niveau houdt in dat turnsters uit bovenstaande districten tegen elkaar turnen. Dit wordt in het wedstrijdsysteem aangeduid met N. Turnsters kunnen ook deelnemen aan regionale wedstrijden. De turnsters van TurnGroep Noord komen uit op dit niveau.

Regionaal

Wedstrijden op regionaal/districtsniveau houdt in dat turnsters uit bovenstaande districten alleen deelnemen binnen hun eigen district. Dit wordt in het wedstrijdsysteem aangeduid met D. Zij turnen niet tegen turnsters van andere districten. 

Leeftijdsklasse

ONDERBOUW Fundament 7-9 jaar (Instap)

 • voorgeschreven elementen en technieken (traject ) op de 4 toestellen sprong, brug, balk en vloer
 • per traject zijn er 3 tot 7 stappen van makkelijk naar moeilijk.
 • turnsters kan zelf kiezen welke stap per element
 • per traject of stap zijn er 3,4 of 5 kenmerken beschreven voor de gewenste uitvoering en techniek
 • beoordeling via kleurstickers

 

MIDDENBOUW Leren trainen (Pupil)

 • Wedstrijden in teamvorm
 • Keuze oefenstof met voorgeschreven elementen
 • Er zijn 7 niveaus met bijpassende supplementen voor elk toestel. Voor Balk zijn er 3 serie houdingen beschreven waar uit gekozen mag worden
 • Oefening bestaat uit een aantal elementen die een bepaalde moeilijkheidswaarde hebben en kunnen voldoen aan samenstellingseisen en bonussen
 • Waardering oefening bestaat uit de D en E score
 • NTS Regelement Keuze is basis voor de waardering
 • Inhoudelijke oefenstof voor de 7 niveaus staan beschreven in desbetreffende supplementen

 

BOVENBOUW Train voor omvang (13-15 jaar) en Train voor competitie ( 16 jaar en ouder)

 • Wedstrijden in team en/of individueel
 • Keuzeoefenstof
 • Huidige supplementen en NTS-systeem
 • Seizoen 2022-23 aanpassingen in het NTS reglement en supplementen keuze oefenstof
Wedstrijdsysteem

In seizoen 2023-2024 zal het volgende gelden:

Onderbouw

 

 

(2018-2017-2016-2015)

Middenbouw

Pupil

 

(2014-2013-2012)

Bovenbouw Jeugd

 

 

(2011-2010)

Bovenbouw Junior

 

 

(2009-2008-2007)

Bovenbouw Senior

 

 

(2006 en ouder)

Toernooien alleen regionaal

Wedstrijden alleen regionaal

Niveau 1 landelijk

Wedstrijden Regionaal (D) en/of Nationaal (N) Wedstrijden Regionaal (D) en/of Nationaal (N) Wedstrijden Nationaal (N)
Individueel, beoordeling met stickers Teams Teams en/of individueel Teams en/of individueel Teams en/of individueel
2016-2015-2014 2013-2012-2011 2010-2009 2008-2007-2006 2005 en ouder
VOORGESCHREVEN KEUZE met voorgeschreven elementen NTS KEUZE reglement NTS KEUZE reglement

NTS KEUZE

reglement

Voorgeschreven oefenstof met beweegvormen EREDIVISIE EREDIVISIE EREDIVISIE
1 N A

1e divisie

N

2 D

1e divisie

N

B

2e divisie

N

3 D C

1e divisie

N

C

2e divisie

N

C

3e divisie

N

4 D D

2e divisie

D -> N

D

3e divisie

D -> N

5 D E

3e divisie

D

6 D
7 D

 N = nationaal, D = district

* Jong Talent

Mini: geboortejaar 2018

Jong Talent 1:  2017

Jong Talent 2: 2016

Pre Instap:  2015

Wedstrijdopzet

Wedstrijdopzet ONDERBOUW Instap (Fundament)

 • Aanbod van enkel districtswedstrijden;
 • Elementen en technieken (traject ) op de 4 toestellen sprong, brug, balk en vloer
 • Per traject zijn er 3 tot 7 stappen van makkelijk naar moeilijk.
 • Turnsters kan zelf kiezen welke stap per element
 • Per traject of stap zijn er 3,4 of 5 kenmerken beschreven voor de gewenste uitvoering en techniek
 • Beoordeling via kleurstickers

 

Wedstrijdopzet MIDDENBOUW Pupil (Leren trainen)

 • Wedstrijden in teamvorm
 • Keuze oefenstof met voorgeschreven elementen
 • Er zijn 7 niveaus met bijpassende supplementen voor elk toestel. Voor Balk zijn er 3 serie houdingen beschreven waar uit gekozen mag worden
 • Oefening bestaat uit een aantal elementen die een bepaalde moeilijkheidswaarde hebben en kunnen voldoen aan samenstellingseisen en bonussen
 • Waardering oefening bestaat uit de D en E score
 • NTS Regelement Keuze is basis voor de waardering
 • Inhoudelijke oefenstof voor de 7 niveaus staan beschreven in desbetreffende supplementen

 

Wedstrijdopzet BOVENBOUW Jeugd en Junior (Train voor omvang) en Senior (Train voor competitie)

 • Wedstrijden in team en/of individueel
 • Keuzeoefenstof
 • Huidige supplementen en NTS-systeem
 • Seizoen 2022-23 aanpassingen in het NTS reglement en supplementen keuze oefenstof

 

 • Wedstrijdopzet Jeugd, Junior en Senior ABC:
 • Aanbod van enkel landelijke wedstrijden van 3 voorwedstrijden / kwalificatiewedstrijden;;
 • Uit deze 3 wedstrijden doorstroming naar halve finale;
 • Vanuit de halve finale doorstroming naar finale meerkamp en toestelfinale;
 • Een landelijke finale voor meerkamp en finale per toestel;
 • Voor senioren ook mogelijk om als toestelspecialist uit te komen middels puntennorm;
 • Streven naar verschillende samenstelling voorwedstrijden;
 • Doorstroming door ranking en punten.

 

 • Wedstrijdopzet Junior en Jeugd D:
 • Aanbod van districtswedstrijden gevolgd door landelijke wedstrijden;
 • Aanbod van 3 voorwedstrijden / kwalificatiewedstrijden in district;
 • Uit deze 3 wedstrijden doorstroming naar halve finale landelijk, doorstroming 15 februari bekend;
 • Vanuit de halve finale doorstroming naar finale meerkamp en toestelfinale;
 • Een landelijke finale voor meerkamp en finale per toestel;
 • Streven naar verschillende samenstelling voorwedstrijden;
 • Doorstroming door punten.

 

 • Wedstrijdopzet Jeugd E:
 • Aanbod van enkel districtswedstrijden;
 • Uit deze 3 wedstrijden doorstroming naar finale meerkamp en toestelfinale;
 • Meerkampfinale en finale per toestel in district
 • Streven naar verschillende samenstelling voorwedstrijden.
 • Doorstroming door punten.

 

 

Algemene Wedstrijdregels

Voor de wedstrijden zijn algemene wedstrijdregels vastgesteld door de TCTD, waaraan sporters, trainers en bezoekers zich dienen te houden. Een aantal van deze algemene regels zijn onderstaand weergegeven en zijn van toepassing op sporters, trainers en bezoekers van de wedstrijden. 

 • De turnsters dienen een half uur voor aanvang van de warming up aanwezig te zijn. (Onder voorbehoud van het protocol/Corona maatregelen)
 • Uitsluitend deelnemers en leiding mogen zich op de wedstrijdvloer bevinden. Supporters en anderen dienen op de tribune plaats te nemen.
 • Tijdens de wedstrijd dient van iedere deelnemende vereniging één train(st)er aanwezig te zijn. Hij of zij is verantwoordelijk voor de deelnemende turnsters van zijn of haar verenging.
 • Deelnemers aan wedstrijden dienen correcte kleding te dragen De wedstrijdkleding dient te voldoen aan sportieve en ethische principes. Bij teamwedstrijden dient de kleding uniform te zijn.
 • Foto- en video-opnames uitsluitend maken vanaf de tribune. Opnames mogen niet gebruikt worden om bezwaar in te dienen.
 • Foto- en video-opnames dienen te worden gemaakt met inachtneming van de AVG maatregelen. Daarom enkel uw eigen dochter/turnster op beeld zetten en niet zonder toestemming een ander filmen/fotograferen. Indien inbreuk wordt gemaakt op deze regel, kan diegene hierop worden aangesproken en gevraagd het betreffende materiaal te verwijderen. Na één waarschuwing kan diegene worden verwijderd uit de wedstrijdhal.
 • Tijdens de wedstrijd is het verboden om bij het fotograferen gebruik te maken van een flitser.
 • Ongeveer 15 minuten na de wedstrijd/prijsuitreiking kunnen de train(st)ers de uitslagenlijsten ophalen bij de infostand.

Lees hier voor een compleet overzicht van de wedstrijdregels.

Onze Sponsoren

https://www.onderdelindenvries.nl/
https://www.numanassurantie.nl/
https://www.kluswijs.nl/nl/
https://b2b-adventure.nl/
https://www.mijndershaarden.nl/
https://www.onderdelindenvries.nl/
Green Planet logo
PLUS-Koetsier-Vries-TurnGroepNoord
https://www.sander-bosch.nl/
http://fityou.nl/

wij zoeken turntalenten

Dé vereniging voor damesturnen in Noord-Nederland. Wij leiden talentvolle turnsters op die het superleuk vinden om steeds iets nieuws te leren.

Wil jouw dochter ook beter worden in turnen?

  

Meld je dochter aan voor Jong Talentendag of proefdraaien!

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=4423&cn=nl&ln=nl